skrotade bilar

Snabb sammanfattning av vad som händer med skrotade bilar

 • Bilen förs till en auktoriserad bilskrot så att den kan återvinnas på rätt sätt.
 • Alla återanvändbara bildelar avlägsnas.
 • Därefter tar man bort allt farligt material.
 • Bilbatteriet avlägsnas och återvinns.
 • Bilen krossas sedan och alla olika material, metaller, plast, skum etc.  separeras och återvinns eller skickas till deponi.

När en bil har nått slutet av sin livslängd har den fortfarande ett värde som reservdelskälla. Detta har skapat en bilåtervinningsindustri, som ibland kallas bilskrot, skrotupplag, reservdelsleverantör eller bilåtervinning.

Bilåtervinning har många fördelar, bland annat att minska föroreningar, bevara resurser och spara energi.

Varje år skrotas hundratusentals fordon som har nått slutet av sin livslängd. Även om dessa skrotbilar inte längre fungerar kan de fortfarande användas för att utvinna värdefulla resurser, t.ex. olika metaller.

Fordonen strimlas och metallinnehållet separeras för återvinning. I många fall sorteras det återstående skräpet ytterligare för att återvinna övriga material så som glas, skum och plast.

Hur du skrotar din bil

 • Börja med att kolla upp flera olika bilskrotar online.
 • Fyll i flera av de olika bilskrotarnas formulär för offert. Ta in flera offerter så att du sedan kan välja ut den bästa.  
 • Välj den bilskrot som betalar bäst och hämtar upp bilen gratis.
 • Se till du kan visa bilskrothandlaren din legitimation, t.ex. körkort. Ta         reda på vilken typ av fotolegitimation som krävs.
 • Se till att du får alla kvitton, mottagningsbevis och dokument av      skrothandlaren när din bil hämtas.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag, för att säga upp försäkringen och få en       återbetalning för de månader du nu inte kommer använda din gamla bil.
 • Du får ett destrueringsintyg inom 7 dagar.

Återanvändning av gamla bildelar

Att montera ned och samla in delar från t.ex. luftkuddar eller katalysatorer, är ett viktigt första steg i skrotningsprocessen. Genom att återanvända vissa komponenter från bilen som ska skrotas, så bidrar vi till att förbrukningen av energi och material minskar.

Delar som återvinns från uttjänta fordon används antingen som reservdelar eller renoveras och säljs vidare, för att hålla andra bilar i trafik. Detta bidrar till att förlänga livslängden för befintliga fordon och minskar behovet av att tillverka nya fordon.

Det är därför uppenbart att det finns många fördelar med att “skörda” återanvändbara delar från uttjänta fordon.

Återvinningsprocessen

Processen för att göra ett skrotat fordon mindre förorenande, börjar med att man tar bort alla farliga ämnen. Detta omfattar saker som batterier, vilka kan avge syra och bly. Även bränsletankar, vilka kan innehålla explosiva ämnen, tas om hand. Därefter tas krockkuddarna bort. Dessa innehåller ofta kemikalier som kan vara skadliga för människor, så det är viktigt att man vidtar alla lämpliga försiktighetsåtgärder när man hanterar dessa.

Slutligen tas bältessträckare bort. Dessa anordningar innehåller vanligtvis brandfarliga material, så de utgör en säkerhetsrisk om de inte tas om hand på rätt sätt.

Genom att låta en auktoriserad bilskrot tillämpa dessa steg kan du se till att ditt gamla fordon tas om hand är så säkert som möjligt för vår miljö.