Scandinavian Classic Yacht Trust

Stiftelsens SCYTs syfte är att se till att klassiska båtar seglas och syns. Stiftelsen vill bidra till att jakterna blir mer eftertraktade och kulturarvet därigenom bevaras. Ett mål är att utveckla ett starkt varumärke för segling med klassiska båtar i Sverige. Scandinanvian Classic Yacht Trust är affärsdrivande och verkar genom opinionsbildning; PR och marknadsföring samt anordnande och medverkan i events och regattor. Evenemangen läggs så att båtarna ska kunna ses från land och locka stor publik.

SCYT Racing Club är en ideell förening som arbetar med samma mål som stiftelsen.


Int5.5m Carola konstruerades av Einar Ohlson för olympiaden i Rom, men blev inte färdig i tid. Vann Guldpokalen 1961 med Folke Wassen vid rodret.Foto David Pettersson.

SCYT styrelse 2014

I stiftelsens styrelse ingår Olle Appelberg, Stockholm, Fredrich Dahlman (ordförande), Stockholm,  Peder af Geijerstam Lindberg, Zurich, Kim Weckström, Helsingfors  samt Vladimir Luibomirov, St Petersburg.
Stiftelsens beskyddare är ambassadör Henrik Salander.
Hedersledamöter är Andrew Thornhill, QC, London, Feargus Bryan, Bryssel och Vladimir Ivankiv, St Petersburg..
Bland stiftarna finns Peter Norlin, Claes Ahlin och Raymond Emtemark.

SCYT Racing Club Sweden

SCYT Racing Club Sweden har bildats för att göra det möjligt att individuellt engagera sig för stiftelsen SCYTs mål att se till att klassiska båtar seglas och syns för att bidra till att vårt kulturarv bevaras. Föreningsformen öppnar också nya möjligheter att samarbeta med eller ansluta SCYT till andra båtorganisationer. All crew som deltar i  Classic Yacht Cup Sweden får medlemskap för en säsong. Det ingår i cupavgiften på 900 kr. Den som vill bli medlem utan att delta i vår cuptävling betalar 200 kr, bankgiro 742-0706.

Föreningens ambition är förutom att arrangera regattor att ordna vinterevenemang för medlemmarna, resor till klassiska regattor runt om i världen och annat som främjar SCYTs mål. Klubbens språk är svenska.

Vill du bli medlem redan nu, anmäl din båt till Classic Yacht Cup Sweden 2015  genom att sätta in 900 kr på SCYT Racing Clubs bankgiro 742-0706, Glöm inte ange båtens namn, din adress och epost. Om du vill bli medlem individuellt sätt in 200 kr och ange att det gäller individuellt medlemskap

SCYT Racing Club Sweden leds av en arbetsgrupp med Olle Appelberg som ordförande och Patrick Ståhle, Magnus Adlercreutz, Peter Lake, Ulf Aronsson, Fredrik Eriksson, Henrik Kahm, Henrik Widstrand och Ingmar Bergman som ledmöter.